Služby on-line :  
     
  Mnohé skutkově jednodušší problémy je možné vyřešit bez osobní návštěvy advokátní kanceláře pomocí e-mailu následujícím postupem:  
     
 

1)      klient v e-mailu popíše, pokud možno  co nejpodrobněji svůj problém  a svůj požadavek

 

 
 

2)      v případě potřeby advokát položí doplňující otázky, navrhne termín vyhotovení a výši odměny

 
     
 

3)    po zaplacení zálohy  na služby (zpravidla ve výši 80 % ) bude požadovaný výstup odeslán emailem. Samozřejmostí jsou odpovědi na doplňující otázky.

 
     
 

4)      po zaplacení zbytku odměny bude klientovi odeslán poštou daňový doklad

 
     
 

5)      v případě nutnosti bude dohodnuta osobní schůzka v advokátní kanceláři

 
     
  Pro využití služby použijte email :  
  kusova@kusova.cz