Advokátní kancelář byla založena 1.7.1990. Kancelář má v současné době 2 pracovníky, v případě potřeby kooperuje s ostatními advokátními kancelářemi.

JUDr.Dana Kůsová  absolvovala Právnickou fakultu University Komenského v Bratislavě, poté v letech 1986-88 postgraduální studium na téže fakultě v oboru hospodářské právo se zaměřením na dodavatelsko-odběratelské vztahy, a v letech 1995-96 nadstavbové studium na VŠE v Praze v oboru oceňování nemovitostí. V roce 2004 byla zařazena do životopisné encyklopedie Who is who … v České republice.

     
 

Kancelář poskytuje služby jak právnickým tak fyzickým osobám a to ve sporné i nesporné agendě. Kancelář má převážně tuzemskou klientelu s převažujícími dlouhodobými klienty z řad podnikatelů, obcí a i fyzických osob.

 
     
  Co nabízíme :  
     
  1) zastupování před soudy všech stupňů včetně Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soud ČR  
     
  2) zastupování před jinými orgány  
     
  3) zastupování při jednáních s třetími osobami  
     
  4) právní porady a konzultace  
     
  5) sepisování listin, zejména smluv a jejich posuzování  
     
  6) zpracování právních rozborů a posudků  
     
  7) přednášková činnost  
     
  8) rozhodčí řízení  
     
 

V rámci  poskytování  služeb je  kladen důraz na  individuální přístup,  hospodárnost  navrhovaných řešení a absolutní diskrétnost.V rámci poskytování právních  služeb zajišťuje kancelář se souhlasem klienta  notářské zápisy, překlady a  tlumočení,  znalecké posudky,  služby auditora a daňového poradce a služby patentového zástupce.