Odměna:  
     
  Odměna za právní služby je účtována dle vyhl.177/1996 sb. K odměně je účtován režijní paušál, cestovné a další hotové výdaje advokáta ( soudní a notářské poplatky aj.).  
     
  Při dlouhodobé spolupráci je možno dohodnout s klientem odměnu paušální.  
     
  V případě jednoduchých věcí je odměna advokáta stanovena hodinovou sazbou v rozpětí  1000,00 Kč až 2 500,00 Kč.  
     
  Odměna za rozhodčí řízení - viz sazebník na stránce rozhodčí řízení