Zaměření :

 

Obchodní právo : zakládání a změny obchodních společností
  sepisování obchodních smluv včetně jejich posuzování
  řešení pohledávek, jejich  vymáhání až po exekuční řízení
  poradenství
  konkursy a vyrovnání
  pracovně-právní problematika
   
Občanské právo : sepis smluv včetně jejich posuzování
  konzultace a poradenství
  převody nemovitostí včetně zástavních práv a věcných břemen, služby
  advokátní úschovy ( kupní cena)
  náhrady škody, aj.
   
Daňové právo : zpracování daňového přiznání
  podání FÚ
  odvolání proti rozhodnutím FÚ
  správní žaloby
   
Přednášková
činnost : rekvalifikační kursy
  semináře přímo u klienta
   
Rozhodčí řízení viz odkaz rozhodčí řízení
   
 

Kancelář preferuje dlouhodobou spolupráci s klientem, která advokátovi umožňuje dokonalé seznámení se s podnikáním klienta a jeho organizační strukturou. Nezanedbatelnou výhodou pro klienta je dostupnost služeb i mimo úřední hodiny, poskytování služeb po telefonu a prostředky elektronické komunikace a dále možnost sjednání měsíční paušální odměny. Při poskytování služeb kancelář zohledňuje daňově výhodné řešení pro klienta.